اطلاعیه مهم...

باسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امکان دسترسی به کارت ورود به جلسه فراهم می باشد، لازم به ذکر است

 

همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد، در غیر اینصورت از ورود به جلسه امتحان

 

ممانعت به عمل می آید.پرینت کارت ورود به جلسه خارج از دانشگاه گرفته شود(امکان گرفتن کارت ورود به جلسه در

 

دانشگاه وجود ندارد).

 

 

                                                                                                                             اداره آموزش