اطلاعيه درباره ثبت‌نام و پذيرش رشته هاي تحصيلي، پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسـته سال 1397

بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي این دانشگاه اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند) مي‌رساند كه براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه به شرح زیر، با توجه به توضيحات ذيل و با به همراه داشتن مدارك مربوطه، از تاريخ 15-08-1397 لغايت 27-8-1397به دانشگاه مراجعه نمايند.

 • در اين مرحله، پذيرش دانشجو منحصراً در رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براساس سوابق تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و اطلاعيه‌هاي آزمون مربوط صورت مي پذيرد.
 • كليه متقاضيان مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 31-6-1397 داراي مدرك كارداني (فوق ديپلم) باشند.

تبصره: در صورتي كه داوطلباني تا تاريخ 30-11-1397 مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم) خود را اخذ مي‌نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن‌ماه 1397 پس از ارائه مدرك مربوط قادر به ثبت نام است. 

 • كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق دانشگاه، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 270.000 (دويست و هفتاد هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
 • هر داوطلب مي‌تواند صرفاً متقاضي يك كد رشته‌محل در يك مؤسسه باشد. بديهي است در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو كدرشته و يا در دو مؤسسه، اطلاعات وي از بانك اطلاعات پذيرفته‌شدگان يكي از موسسات بر اساس ضوابط اين سازمان حذف خواهد شده و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
 • كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
 • پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به‌صورت مشروط خواهد بود.
 • داوطلباني كه قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 (پذيرفته‌شدگان شهريور ماه سال 1397) قرار گرفته باشند، چنانچه در اين مرحله متقاضي ثبت‌نام و ادامه تحصيل بوده و در يكي از مؤسسات ثبت‌نام نمايند، قبولي قبلي آنها در شهريورماه لغو خواهد شد و حق بازگشت به رشته قبولي قبلي را ندارند.

مدارك مورد نياز:

 • اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.
 • اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
 • شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.
 • مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (براي برادران)
 • اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.
 • اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم)
 • اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي.
 • تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 • ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني كه داراي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون باشند، بلامانع است.