اطلاعيه درخصوص پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمركز آزمون سراسري سال 1397

sarasari11.jpgsarasari12.pngsarasari13.jpgsarasari14.jpgsarasari15.jpgsarasari16.jpgsarasari17.jpgsarasar1i8.jpg