اطلاعيه‌ درباره‌ ثبت­ نام از پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ به كارشناسي سال‌ 1397

kar1397.jpg