قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی

 

باسمه تعالی

 
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه به اطلاع می رساند، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با تسهیلات ویژه تخفیف، تقسیط شهریه، وام بانک انصار (بابهره اندک) و وام صندوق رفاه وزارت علوم ثبت نام می نماید.  
 
                                                                                                                                                       
 jadvalmali.jpg
 
 
                                         
                                                                                                                                             امور مالی دانشگاه