12:08 - دوشنبه 28 خرداد 1397
  • 1-555-372
  • Mon - Sat: 8:00 - 17:00

اطلاعیه مهم اداره آموزش

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند:

 

 

از روز شنبه مورخ 97/3/19 از ورود دانشجویانی که فاقدکارت ورود به

 

جلسه امتحان می‌باشند، ممانعت به عمل می‌آید.