12:03 - دوشنبه 28 خرداد 1397
  • 1-555-372
  • Mon - Sat: 8:00 - 17:00

اطلاعیه امتحانات تئوری درس تربیت بدنی و ورزش

بسمه تعالی

        

امتحانات تئوری درس تربیت بدنی و ورزش1درطبقه اول

 

ساختمان شماره 2 برگزار می گردد.