03:18 - شنبه 31 شهریور 1397
  • 1-555-372
  • Mon - Sat: 8:00 - 17:00

 

 

 

به اطلاع کلیه دانشجوبان محترم می رساند:

 

ارزشیابی اساتید درسامانه دانشجویی سما از تاریخ 97/02/23 لغایت

 

97/03/17فعال می باشد جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

 

انجام ارزشیابی اساتید  الزامی می باشد.