وبینار آشنایی با گرایش های مختلف روان شناسی و مشاوره

باسمه تعالی 

وبینار آشنایی با گرایش های مختلف روان شناسی و مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد و دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت در این رشته ها،
شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰ صبح

 

گروه روان شناسی

https://vc1.ashrafi.ac.ir/ravanroom/

 

گروه مشاوره

https://vc1.ashrafi.ac.ir/room6/