مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

5fe4d495-1f60-4a9e-aa33-2cc80f8bd1c1.jpg